Psalmynas

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Psalmynas (nuo gr. Ψαλτήριον (psalterionas) – muzikinis instrumentas) arba PsalmėsBiblijos, Senojo Testamento poetinė knyga, sudaryta iš 150 arba 151 (stačiatikių ir kitose slavų Biblijos variantuose) giesmių (psalmių), išreiškiančių tikinčiojo žmogaus širdies išliejimą Dievui įvairių gyvenimo išmėginimų metu. Žydų Biblijoje (Tanache) vadinasi תְּהִלִּים – pažodžiui “pagarbinimai” ir yra trečiojo Tanacho skyriaus (Ketuvim) pradžioje.

Numeracija

Teksto skirstymas į psalmes skiriasi judėjų Biblijos tekste ir senovės graikų „septyniasdešimties vertime“ (Septuagintoje).

  • Stačiatikių bažnyčia naudoja vertimus Septuagintos pagrindu, todėl ir psalmių numeracija graikiška;
  • Ramos katalikų bažnyčia naudojasi lotynų vertimu (Vulgata), kur numeracija sutampa su graikiškąja. Tačiau naujame Biblijos lotynų vertime (Naujoji Vulgata), kaip ir daugelyje vertimų į nacionalines kalbas, naudojama judėjiška numeracija.
  • Protestantai įprastai naudoja judėjišką numeraciją.

Septuaginta (o tai reiškia ir stačiatikių Biblija) turi 151 psalmę.

Turinys

Visos psalmės išdėstytos pagal žydų poezijos nuostatas ir kartais išreiškia įspūdingą grožį ir jėgą. Psalmės išreiškia pačius įvairiausius jausmus. Daugiausiai Dievo šlovinimas persipina su maldavimais (6, 50), širdį liečiančiais nusiskundimais (43, 101) ir prakeiksmais (57, 108), istorinėmis apžvalgomis (105) ir net vestuvine daina (44). Psalmynas alsuoja Dievo, kaip asmens, suvokimu, regint visuotiną žmogaus ir Dievo dialogą ir suvokiant gyvenimą esant Visagalio rankose. Tanache psalmynas sudarytas iš 5 dalių: 1-40 psalmės , 41-71 psalmės, 72-88 psalmės, 89-105 psalmės, 106-150 psalmės.

Psalmių aprašymas

Daugelis psalmių savo pradžioje turi tam tikrus trumpus aprašymus, kurie nurodo psalmės autorius, istorines jų sukūrimo aplinkybes, nurodymus atlikėjams ir t. t. Kai kurių žodžių prasmė ar instrumentų pavadinimai iki šiol nežinomi. Septuagintoje kai kurie aprašymai skiriasi nuo judėjų teksto; slaviškajame vertime yra kai kurių aprašymų papildymai, taip, pavyzdžiui, 1 ir 2 psalmėje atsirado užrašai „Dovydo psalmė“.

Autorystė

Tradiciškai Psalmyno autoriumi yra laikomas karalius Dovydas, tačiau לְדָוִד (le-Dovydas) esantis psalmės pradžioje nebūtinai reiškia autorystę, o gali reikšti, kad psalmė skirta Dovydui, kad ten minimas Dovydas. Taigi, iš kai kurių psalmių matosi, kad jos sukurtos vėlesniu laikotarpiu, nei Dovydo: Babilono nelaisvės ar vėlesniu. Prie kai kurių psalmių jau yra nurodyti kitų autorių vardai: vyriausiasis Dovydo giesmininkas Asafas, Padangtės slenksčio sargai Korės (Koraho) sūnūs, Mozė ir kt. Talmude be Dovydo autoriais paminėti Adomas, Melchizedekas, Mozė, Asafas, Emanas, Idifunas, Korės sūnūs. Klaikinis žydų komentatorius Raši savo Psalmyno aprašymo pradžioje priskaičiuoja dešimt autorių.

Nuorodos