Pradžios knyga

Iš Logos.
06:50, 19 sausio 2020 versija, sukurta Žmuo (Aptarimas | indėlis) (12 keitimai importuoti)
Jump to navigation Jump to search

Pradžios knyga (hebr. berė'št, gr. ir lot. genesis) –­ Penkiaknygės, arba Toros, pirma knyga, pavadinta pagal pirmą joje parašytą žodį, kuris yra „Pradžioje...“

Pradžios knyga yra tarsi įvadas į visą Šventąjį Raštą. Pirmojoje jos dalyje (skyriai 1­–11) pasakojama apie pasaulio sukūrimą, žmonijos priešistorę, Dievo plano išgelbėti žmoniją užuomazgas, antrojoje dalyje (skyriai 12–­50) – apie Dievo tautos pradžią bei tapatybės formavimąsi apytikriai 2000­–1500 m. pr. Kr., pradedant patriarchais (Abraomas, Izaokas, Jokūbas), baigiant susikūrusios Izraelio tautos persikėlimu gyventi į Egiptą.

Tradiciškai Pradžios knygos autoriumi yra laikomas Mozė.

Nuorodos