Patarlių knyga

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Patarlių knyga (hebr. "Mišl Šlom" - "Saliamono prakalbos") – Biblijos, Senojo Testamento, poetinė knyga. Ją sudaro 31 skyrius, 7 prakalbų eiliuoti (pagrinde dvieiliais) rinkiniai ir viena poema.

Pagal savo literatūrinį pobūdį, priskiriama prie aforizmų (patarlių) žanro.

Patarlių aforizmai išsidėstę be griežtos loginės sekos. Be įvado (1-9), skirto Dievo Išminties temai, knygą sudaro šios dalys: a) 1 Saliamono prakalbų rinkinys (375 aforizmų, 10:1-22:16); b) "Išmintingųjų žodžiai" (22:17-24:22); c) Išmintingųjų prakalbos (24:23:-4); d) 2 Saliamono prakalbų rinkinys (128 aforizmų, 25-27); e) "Agūro Jakės sūnaus žodžiai" (30:1-14); f) "Skaičių prakalbos", grindžiami žmogaus ir gamtos reiškinių bei savybių vardinimu (30:15-33); g) "Karaliaus Lemuelio žodžiai" (31:1-9); h) Gyriaus giesmė tobulai žmonai (31:10-31).

Autorystė: Saliamonas, Agūras, Lemuelis. Knyga parašyta Jeruzalėje ir užbaigta apie 717 m. iki Kr.

Nuorodos