Nehemijo knyga

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Nehemijo knygaBiblijos, Senojo Testamento knyga, pasakojanti apie hebrajo Nehemijo veiklą Jeruzalėje. Kartu su Ezros knyga, Nehemijo knyga tęsia žydų tautos istoriją. Ezros knygoje pagrindinis akcentas yra šventyklos atstatymas, o Nehemijo – Jeruzalės sienų atnaujinimas po sugrįžimo iš Babilono nelaisvės.

Iš tiesų hebrajiškoje ir graikiškoje Biblijoje Ezros ir Nehemijo knygos sudarė vieną knygą, tačiau jau krikščionybės laikais ji buvo padalinta į atskiras.

Tradiciškai knygos autoriumi laikomas pats Nehemijas. Jis buvo Persijos karaliaus Artakserkso I dvariškis Sūzuose, išgirdęs apie savo tautiečių kančias ir pasiprašęs tapti Judėjos provincijos valdytoju. Gavęs karaliaus sutikimą, Nehemijas atstato sugriautąją Jeruzalę.

Nehemijo ir Ezros veiklą skiria maždaug 13 metų. Nehemijas taip pat tęsė Ezros darbą, siekdamas atstatyti pagarbą Mozės Įstatymui tautoje. Atstačius Jeruzalę ir sutvirtinus jos sienas, žmonės pradėjo apsigyventi mieste. Tauta buvo surinkta ir jai skaitomas Mozės Įstatymas. Tauta verkia ir atgailauja. Po daugelio metų vėl pradedamos švęsti šventės, paskutinį kartą švęstos tik Jozuės laikais.

Pagrindinė knygos mintis yra ta, jog Dievas yra ištikimas tiems, kurie Jį myli ir vykdo Jo Įsakus.

Parašymo laikas apie 431-430 m. iki Kr.

Nuorodos