Jozuės knyga

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Jozuės knyga – yra penktoji Šventojo Rašto ir Tanacho knyga (dalis), kuri pavadinta jos pagrindinio veikėjo, žydų vedlio Jozuės vardu. Tai pirmoji knyga sekanti po Mozės Penkiagnygės, todėl yra tarsi žydų istorijos tęsinys. Dėl to, kai kuri mokslininkai, kritikai, pvz., Dillmanas, pirmas šešias knygas vadinama "šešiaknyge".

Jozuės knyga aprašo žydų tautos istoriją po Mozės mirties iki Jozuės mirties. Tai pirmoji Senojo Testamento istorinė knyga. Jozuė buvo karvedys, kuris vedė žydus į Pažadėtąją Žemę ir vadovavo jiems užkariaujant ją. Taigi, knygoje gausu pasakojimų apie šio karo įvykius.

Kartais ši knyga yra laikoma idealizuotu to laikotarpio žydų istorijos paveikslu.

Nuorodos