Iš Logos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Tomo evangelija – koptų kalba parašytas kūrinys, mokslininkų laikomas įdomiausiu ir reikšmingiausiu iš 53 rankraštinių kūrinių (religinių traktatų, dialogų, laiškų, apreiškimų, evangelijų), kurie sudaro 13 rinkinių (kodeksų), 1945 m. surastų Egipte, Nag Hamadi kaime. Spėjama, kad šios evangelijos autorius – apaštalas Didimas Judas Tomas, tačiau greičiausiai šis tekstas parašytas II a. po Kr. viduryje, jo autorius negalėjo būti Biblijoje minimas apaštalas Tomas. Kai kurie tyrinėtojai, įžiūrėdami evangelijoje judėjiškąjį bei krikščioniškąjį substratą, daro išvadą, jog pirmiausia ji galėjusi būti užrašyta graikiškai apie 140 m. ir tik vėliau išversta į koptų kalbą.

Nuo kanoninių Naujojo Testamento evangelijų ji skiriasi tuo, kad neaprašinėja Jėzaus gyvenimo ir veiklos, o tik fiksuoja jo pamokymus. Nors daugelis jų ir sutampa su Jėzaus pamokymais, užfiksuotais kanoninėse evangelijose, vis dėlto Evangelijoje pagal Tomą ryški gnostiškoji kai kurių krikščioniškųjų idėjų interpretacija ne tik gnosticizmui būdinga terminologija, bet ir konceptualiniu kryptingumu.

Nuorodos