Tanachas

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Tanachas (hebr. תנך) – judėjų šventraštis. Jo turinys apytiksliai atitinka krikščioniškojo Senojo Testamento kanoną, tiksliai atitikdamas protestantų naudojamą kanoną.

Trys TaNacHo pavadinimo priebalsės – tai trijų jo dalių abreviatūra (Įstatymas (Tora), Pranašai (Nevijim) ir Raštai (Ketuvim)).

Tanacho turinys

Tanachas aprašo pasaulio ir žmogaus sukūrimą, Dievo ir žmogaus sandorą bei įsakymus, o taip pat žydų tautos istoriją nuo jos atsiradimo iki Antrosios Šventyklos periodo. Žydai šias knygas laiko šventomis, kadangi jos buvo parašytos pranašų su „ruach akodeš“ (šventumo dvasia).

Tanacho sandara

Tanachą sudaro 24 knygos. Knygų sandara identiška protestantų Senajam Testamentui, tačiau skiriasi knygų eiliškumu. Vis dėlto, Babilono Talmudas nurodo tvarką, kuri skiriasi nuo priimtos šiandien. Katalikų ir stačiatikių Senojo Testamento kanonai turi papildomų knygų iš Septuagintos, kurių Tanache nėra.

Žydų Tanacho kanonas skirstomas į tris dalis pagal žanrą ar knygų parašymo laikmetį.

1. Įstatymas, arba Tora, į kurią įeina Mozės Penkiaknygė;

2. Pranašai, arba Nevijim, sudarantys be pranašiškų, kai kurias knygas, kurias šiandien įprasta laikyti istorinėmis kronikomis. Pats Nevijim skirstomas į tris skyrius:

  • „Ankstyvieji pranašai“: Jozuės, Teisėjų, 1 ir 2 Samuelio, 1 ir 2 Karalių knygos;
  • „Vėlyvieji pranašai“, sudarantys tris „didžiųjų pranašų“ (Izaijo, Jeremijo, Ezekielio) knygas ir 12 „mažųjų pranašų“. Rankraščiuose „mažieji pranašai“ buvo neskirstomi ir laikomi viena knyga.

3. Raštai, arba Ketuvim, sudaro Izraelio išminčių kūrinius ir poeziją. Ketuvim dalyje išskirdavo „penkių rankraščių“ rinkinį, sudarytą iš Rūtos, Giesmių giesmės, Raudų, Mokytojo (Ekleziasto arba Koheleto) ir Esteros knygų, surinktų pagal kasmetinius skaitymus sinagogose.

Daugelis senovės autorių Tanache apskaičiuoja 24 knygas. Žydų skaičiavimo tradicija apjungia 12 mažųjų pranašų į vieną knygą, o taip pat 1-2 Samuelio, 1-2 Kronikų, 1-2 Karalių laiko viena knyga. Į vieną knygą jungiami Ezra ir Nehemijas. Be to, kartais, jungiamos Teisėjų ir Rūtos bei Jeremijo ir Raudų poros, todėl bendrasis Tanacho knygų skaičius prilyginamas 22 pagal žydų abėcėlės raidžių skaičių. Krikščioniškoje tradicijoje kiekviena šių knygų laikoma atskira, todėl Senajį Testamentą sudaro 39 knygos.