Samuelis

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search
Samuelis patepa Saulių karaliumi

Samuelis – paskutinysis žymus Izraelio teisėjas ir pirmasis pranašas, Elkanos ir Onos sūnus. Samuelio gimimu Dievas atsilygino Onai už jos nuoširdžią maldą prašant sūnaus. Atsidėkodama ji tesėjo pažadą Dievui ir atidavė Samuelį į Šilojo šventyklą, kad jį auklėtų kunigas Helis.

Kartą naktį Dievas pranešė Samueliui, kad nubausiąs Helio šeimą už jo sūnų blogus darbus.

Tuomet, kai Izraelį buvo užkariavę filistinai, žmonės nebetikėję, kad Dievas jais rūpinasi. Rašoma, kad Samuelis raginęs juos sudaužyti stabus ir nusilenkti Dievui. Izraelį Samuelis valdė visą gyvenimą. Jo valdymo laikotarpiu šalyje buvusi taika.

Senatvėje Samuelis teisėjais paskyrė savo sūnus ir perdavė jiems savo darbą. Tačiau žmonės tuo nebuvo patekinti ir reikalavo karaliaus. Iš pradžių tam Samuelis priešinosi, bet Dievas jam liepė patepti Izraelio karaliumi Saulių. Sauliui nusigręžus nuo Dievo, karaliumi Samuelis patepė Dovydą.

Kai Samuelis mirė, gedėjo visas Izraelis.[1]

Šaltiniai

  1. Biblijos enciklopedija. Alna litera. Vilnius, 1993 m.