Saliamonas

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Saliamonas (hebr. שְׁלֹמֹה - "taikdarys") - karaliaus Dovydo ir Batšebos sūnus, trečias senovės Izraelio karalius. Jo karaliavimas pasižymėjo Izraelio karalystės valdžios, didybės ir įtakos suklestėjimu, po kurio sekė skilimas į dvi atskiras karalystes. Toli už karalystės ribų buvo girdėti apie Saliamono turtus, teisingumą ir išmintį.

Biblija pasakoja, kad kartą naktį Saliamonui apsireiškė Dievas ir pasiūlė jam prašyti visko ko nori. Saliamonas neprašė nei turtų, nei šlovės, nei ilgaamžiškumo, nei pergalės prieš priešus. Jis prašė dovanoti jam išmintį ir gabumą valdyti tautą. Dievui tai patiko ir Jis kartu pažadėjo Jam ir išmintį, ir turtus, ir šlovę, o jeigu jis vykdys Dievo įsakymus, tuomet ir ilgus gyvenimo metus. (Pirmoji Karalių knyga 3:4-15) Biblija taip pat liudija, kad niekada nebuvo gimęs ir niekada negims toks išmintingas žmogus, kokiu buvo šis karalius.

Didžiausiu karaliaus Saliamono palikimu yra laikomas Šventyklos Dievui pastatymas (~966 m. iki Kr.), ko taip siekė ir kam ruošėsi jo tėvas Dovydas.

Savo karaliavimo metu Saliamonas nė karto nekariavo. Tik žengęs į sostą, jis aktyviai pradėjo stiprinti diplomatinius ryšius su Egiptu, veda faraono dukterį, atnaujina sąjungą su šiaurės kaimynu Finikijos karaliumi. Taip pat, matyt siekdamas užtikrinti taiką, ima sau į žmonas aplinkinių tautų kilmingąsias moteris.

Daugiausiai prieštaravimų kėlė karaliaus palankumas pagoniškiems kultams, kuriuos įvesdavo jo žmonos. Karaliui senstant, jo širdis "atšalo nuo Izraelio Dievo" ir jis pradėjo vis labiau pasiduoti savo žmonų įtakai.

Saliamonas karaliavo 40 metų. Savo gyvenimo pabaigoje, jis parašė Koheleto knygą, kurioje rašo, jog patyręs visus gyvenimo malonumus, įsitikino jog ne jie suteikia pilnatvės ir turinio gyvenimui, o Dievo baimė.

Saliamonas taip pat yra laikomas Giesmių Giesmės bei Patarlių knygos autoriumi.

Koranas taip pat skiria dėmesį karaliui Saliamonui, kur jo vardas įvardijamas kaip "Suleimanas". Vėliau didžiausiems arabų karaliams ir sultonams buvo suteikiamas suleimano titulas arba vardas.