Prithivi

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search
Prithivi – įasmeninta Žemė

Prithivi (skr. पृथिवी = pṛthivī) arba Prithvi (skr. पृथ्वी = pṛthvī) – vedinė šventybė, įasmeninta Žemė[1]. Nors jai atskirai paskirta nedaug himnų (Rigvedoje 5.84, Atharvavedoje 12.1), ji minima dažnai, ypač poroje su Dangumi kaip Djaus-Prithivi (dyaus-pṛthivī). Be šio pavadinimo, kuris pažodžiui reiškia „plačioji“, ji dar vadinama bhūmi („dirva“), dhātrī („maitintoja“), janitrī („gimdytoja“), kṣamā („kantrioji“), viśvambharā („visų laikytoja“) ir kt. Prithivi laikoma visos gyvasties nešiotoja, maitintoja, kurios derlingumas atsiranda dėl to, kad dangus (Djausas arba Indra, Pardžanja) ją apvaisina. Ji ir gimdo, ir priglobia mirusiuosius. Ypač plačiai Prithivi apgiedota Atharvavedos „Prithivi himne“ (12.1), kur išvardinama daugybė jos nešamų dalykų, prašoma jos būti palankios, suteikiančios turtų, derliaus, sakoma, kad Žemė yra saugoma dievų, o palaikoma maldomis ir aukomis.

Vėlesnėje kūryboje Prithivi neretai vaizduojama karve.

Nuorodos

Šaltiniai


This page was moved from wikipedia:lt:Prithivi. It's edit history can be viewed at Prithivi/edithistory