Nunas

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search
Nuno atvaizdas

Nunas (Naunetė, Naun; „vadeningasis, paslankusis“) egiptiečių mitologijoje – dievybė, pirmykščių vandenų, pasaulinio okeano ir pirmykščio Chaoso įpavidalinimas. Tat visų dievų Tėvas ir Motina tuo pat metu.

Šablonas:Senovės Egipto terminas-kairė Vaizduojamas pirminių vandenų pavidalu. Kosmose jį atspindi naktinė Duato pusė, į kurią nusileidžia „mirusios“ žvaigždės.

Kultas

Nunas – nenusakomas, nesuvokiamas ir negarbinamas.

Savo ruožtu Hermopolio religiniame spekuliatyviniame mokyme apie ogdoadą Nunas ir jo moteriškos lyties antrininkė Naunetė, kuri įkūnija pirmykštį okeaną kaip vieną iš Visatos pradmenų ir pirminių elementų.

Mitai

Pasak kosmogoninių ir teogoninių mitų, iš Nuno atsirado visata, dievai ir žmonės.

Pasaulio sukūrimo mito Heliopolio variante sakoma: „Aš (Ra), sukūriau Žemę ir Dangų iš Nuno, iš nebūties“.

Senovės egiptiečių panteone Nunas buvo sukurtoji dievybė, kurią stengtasi konkretizuoti senovės egiptiečių mitografijoje, nurodant jos vietą ir vaidmenį dievų šeimoje, pvz., eschatologiniame mite „Žmonių sunaikinimas“ Ra laiko Nuną dievų sueigos pirmininku, vadina jį „vyriausiasis iš dievų, iš kurio esu kilęs“. Nunas atsako: „Sūnus mano Ra, dievas, kuris yra didingesnis už savo kūrėją, už tuos, kas jį sukūrė“. Tai rodo, kad Nunas nepretenduoja į aukščiausią dievų panteono vietą.

This page was moved from wikipedia:lt:Nunas. It's edit history can be viewed at Nunas/edithistory