Naujasis Testamentas

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Naujasis TestamentasBiblijos dalis, sudaryta iš 27 knygų, kurios sukurtos I a. Naujasis Testamentas parašytas senąja graikų kalba. Judėjai Naujojo Testamento nelaiko įkvėptu.

Naujasis Testamentas susideda iš keturių evangelijų (Mato, Morkaus ir Luko vadinamos sinoptinėmis), Apaštalų darbų (jų autorius tas pats kaip Evangelijos pagal Luką), apaštalo Pauliaus laiškų, kuriems kartais priskiriamas ir Laiškas hebrajams, tačiau tikrasis šio laiško autorius nėra žinomas. Taip pat į Naująjį Testamentą įeina du apaštalo Petro laiškai, trys apaštalo Jono laiškai, Jokūbo laiškas bei Judo laiškas. Naująjį Testamentą užbaigia Apreiškimas Jonui. Šioje knygoje kalbama apie tai, kokia ateitis laukia pasaulio, Bažnyčios, Izraelio tautos.

Naujojo Testamento knygų sąrašas