Iš Logos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Mikelandželo skulptūra „Mozė“

Mozėbiblinis personažas, didysis izraelitų vadas, kuris išvadavo tautą iš Egipto vergovės ir atvedė juos per dykumą iki Kanaano žemės.

Mozės vardas

Dėl to, kad trijų religijų (judaizmo, krikščionybės, islamo) pavidalu tikėjimas vienu Dievu išplito po visą pasaulį, Mozė padarė nemenką įtaką žmonijos vystymuisi, istorijai, kultūrai. Savo vaikams biblinius vardus duoda ne vienos tautos žmonės. Todėl, pvz., Mozės vardas įvairiose tautose ir kalbose įgavo skirtingą skambesį.

  • Musa – arabų kalboje ir kitų islamą išpažįstančių tautų kalbose;
  • Mouzes (Moses) – anglų kalboje;
  • Mojsej (Мойсей, Моісєй) – rusų ir ukrainiečių kalboje;
  • Mozė – lietuvių kalboje;
  • Mošė, Moiša – žydų kalbose.

Mozės gyvenimas

Mozė gimė Egipte, jį augino faraono duktė ir išauklėjo kaip egiptietį. Kartą, pasipiktinęs žiauriu elgesiu su izraelitais, jis užmušė vieną prižiūrėtoją egiptietį. Kai apie tai sužinojo faraonas, Mozei teko bėgti iš Egipto. Jis piemenavo ir vedė priglaudusio žmogaus, Jetro, dukterį.

Praėjus 40 metų, Mozė išvydo dykumoje krūmą, kuris liepsnojo, bet nesudegė, o iš jo sklido balsas. Mozė suprato, kad Dievas kalba iš krūmo. Dievas jam liepė grįžti į Egiptą ir prašyti faraoną, kad paleistų iš nelaisvės jo tautą. Faraonas nepaleido, todėl egiptiečius ištiko 10 nelaimių. Po to Mozei buvo leista išsivesti izraelitus iš Egipto. Kai faraonas persigalvojo, egiptiečiai vijosi izraelitus iki Raudonosios jūros. Izraelitai sėkmingai pasiekė kitą krantą, o faraono kariuomenė nuskendo.

Sinajaus kalnas ir Išėjimas

Po 3 mėnesių izraelitai pasiekė Sinajaus kalną. Čia Mozė iš vado tapo įstatymų skelbėju. Dievas davė jam Dešimt Įsakymų ir pamokė kaip pastatyti šventyklą. Mozė juos atvedė į Kadeso oazę. Iš čia į Kanaaną buvo pasiųsta dvylika žvalgų. Kadangi jie visi, išskyrus Jozuę ir Kalebą, išsižadėjo Dievo, buvo pasmerkti klajoti po dykumą, kol išmirs maištaujanti tauta.

Mozė paskelbė Dievo įstatymus naujai kartai ir perdavė vadovavimą Jozuei. Palaiminęs tautą Mozė užkopė į Nebo kalną, kad nuo jo galėtų pamatyti Kanaaną – žemę, į kurią jam nebuvo leista įžengti už seniau padarytas nuodėmes. Sulaukęs 120 metų, Mozė mirė Moabo krašte.

Po Mozės vadovavimą Izraelio tautai perėmė Mozės bendražygis Jozuė.