Mandeizmas

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Mandeizmas – sinkretiška religija, turinti senovės babiloniečių, chaldėjų religijų, zoroastrizmo, judaizmo, krikščionybės (ypač gnosticizmo) elementų.

Šios religijos išpažinėjų yra apie 2000; gyvena Irane. Atsirado Mesopotamijoje mūsų eros pradžioje. Manda d'Haja (gyvenimo pažinimas) laikomas aukščiausia Dievo emanacija, tarpininku tarp Dievo ir žmogaus. Jonas Krikštytojas garbinamas kaip pranašas, Abraomas, Mozė, Kristus nepripažįstami. Krikštas – svarbi mandeistų apeiga; jis daug kartų atliekamas upių ir ežerų vandeniu. Sekmadieniais, kurie laikomi šventa diena, mandeistai panašiai kaip krikščionys priiminėja komuniją – kąsnį paplotėlio ir gurkšnį vandens. Mandeistų šventosios knygos parašytos aramėjų kalba.[1]

Šaltiniai

  1. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, VII t. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1981. T.VII: Lietuvos-Mordvių., 222 psl.