Maat

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Šablonas:Dievybė Matė, Maat egiptiečių mitologijoje – viena autoritetingiausiųjų deivių. Egiptiečių kalba žodis „maat“ reiškia sudėtingą vaizdinių visumą, į kurią įeina tiesa ir teisingumas, teisinė tvarka, etinės normos bei dieviškieji įstatymai, kuriuos lemia gamtoje, dievų pasaulyje ir žmonių visuomenėje galiojančios imanentinės taisyklės bei dėsniai. Deivė Maat yra šios sąvokos interpretacija, Saulės dievo Ra duktė ir išminties dievo Toto žmona.

Ikonografijoje vaizduota moterimi, sėdinčia ant žemės pariestomis po savimi kojomis (raštininko poza). Maat simbolis yra stručio plunksna. Senosios Karalystės laikais Maat buvo būtinas faraono titulavimo komponentas, o faraono vyriausiasis valdininkas (čati) laikydavo save Maat žyniu.

Prasidėjus religijos etizavimo procesui Naujosios Karalystės epochoje, sustiprėjo Maat ryšys su Ozyrio pomirtiniu teismu. Mirusiųjų knygoje sakoma, kad pomirtinis teismas vyksta Abiejų Maat salėje. Ten stovi svarstyklės, ant vienos jų lėkštelės dedama mirusiojo širdis, ant kitos – Maat statulėlė arba stručio plunksna. Jeigu svarstyklės išlaiko pusiausvyrą, mirusysis išteisinamas. Senovės Egipte teisėjų emblema buvo Maat statulėlė.

This page was moved from wikipedia:lt:Maat. It's edit history can be viewed at Maat/edithistory