Kabta

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Kabta (dkab-ta, dka-ab-ta, dTA-gu-nû, vėliau dTAxMI) – dievybė Mesopotamijos mitologijoje. Apie šią dievybę žinoma palyginti nedaug. Kabta paliudytas II bei I tūkst. pr. m. e. tekstuose bei antspauduose. Neretai gretinamas su deive Ninsiana, „raudonąja dangaus viešpate“, Veneros personifikacija. Pastaroji dievybė Weidner dievų sąraše įvardijama iškart po Kabtos.[1]

Dievybė pirmąkart paliudyta Trečiosios Ūro dinastijos laikotarpiu. Kai kada šumeriškai įvardijamas Maḫdianna (užrašoma dmaḫ-di-an-na, „dangaus didingasis“).[2] Manoma, jog tai rodo Kabtą buvus astralinę dievybę, be to, paaiškina jo gretinimą su Ninsiana („žvaigždės Ištare“). Visgi dievų sąraše An = Anum esama pertrūkio, dėl kurio daugiau sužinoti neįmanoma, nėra aiški ir dievybės lytis.[3] Britų istoriko Wilfred G. Lambert teigimu, Kabta buvo Ninsianos sutuoktinis.[4] Panašu, kad tą patvirtina atspaudai iš Larsos, datuojami Larsos-Isino laikotarpiu.[5] Žinoma keletas teoforinių asmenvardžių (Senosios Babilonijos karalystės bei Kasitų dinastijos laikų), kurių dėmuo yra Kabtos vardas (pvz., Nūr-Kabta, Amat-Kabta, Kabta-nasir bei Šu-Kabta).[3]

Literatūroje Kabta neretai painiojamas su Kula, plytų dievu. Manoma, jog taip yra dėl to, kad šumerologo Samuel Noah Kramer veikale „Šumerų mitologija“ (Sumerian Mythology) pateikta neteisingai suprasta 337-oji pasakojimo „Enkis ir pasaulio tvarka“ eilutė. Visgi W. G. Lambert dėl šios klaidos kaltino vokiečių asirologą Dietz Otto.[4]

Šaltiniai

  1. Šablonas:Cite journal
  2. M. Krebernik (1999). “Maḫdianna”, Dietz Otto Edzard Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie: Libanukasabas - Medizin (Vol 7). Walter de Gruyter.
  3. 3,0 3,1 W. G. Lambert (1999). “Kabta”, Erich Ebeling, Bruno Meissner Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Volume 5, Ia - Kizzuwatna. Walter de Gruyter.
  4. 4,0 4,1 Šablonas:Cite journal
  5. Joan Goodnick Westenholz (2006). Daily Rites In the Temples of Larsa. Bible Lands Museum.


This page was moved from wikipedia:lt:Kabta. It's edit history can be viewed at Kabta/edithistory