Hebrajų kalba

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Hebrajų kalba – semitų kalbų grupės kalba, kuria parašytas Senasis Testamentas. Kitos šios šeimos kalbos yra klasikinė arabų ir senovinė aramėjų – Persijos kalba. Kaip kai kurias šiuolaikinės stenografijos rūšis, taip ir hebrajų rašybą sudaro tik priebalsiai. Senojo Testamento rankraščiai, kurių amžius siekia 400 m. pr. Kr. parašyti tokia forma.

Šiuolaikinė hebrajų kalba

Grupė žydų mokslininkų sugalvojo keletą balsių, kurios buvo papildytos taškais ir brūkšniais po raidėmis, kad nurodytų, kaip turi būti tariami žodžiai. Senojo Testamento knygų kopijose buvo vartojama būtent ši sistema.

Dabar pasaulyje hebrajų kalbą vartoja daugiau nei 7 mln. žmonių. Daugiausiai ji vartojama Izraelyje ir pasaulio žydų bendruomenėse. Ji yra viena iš 2 Izraelio valstybinių kalbų (greta arabų).