Gyvybės medis (kabala)

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search
Kabalistinis gyvybės medis

Gyvybės medis (Otz Chiim) – svarbiausia kabalos diagrama. Gyvybės medis sudarytas iš 22 „takų“, jungiančių 10 sefirų. Jis simbolizuoja dieviškumo nusileidimą į materialųjį pasaulį ir būdus, kaip galima pasiekti susilietimą su dieviškumu.

„Sutverdamas šį žemesnįjį pasaulį, aukštesnysis nieko nepraranda. Tai galioja kiekvienai sefirai: jei viena apšviečiama, kita nė trupučio nepraranda savo ryškumo“ („Zoharas“). Galima įsivaizduoti, tarsi absoliuti dieviškoji šviesa būtų prizmės išskaidoma įvairiapusiame sutvertame pasaulyje.

Kiekviena sefira perteikia dualizmą tarp neigiamų ir teigiamų aspektų – neigiami atsiranda sąryšyje su ankstesniąja sefira ir teigiami sąryšyje su vėlesniąja.

Be dešimties sefirų, Gyvybės medyje vaizduojama dar viena, tamsi ir neįvardinta, "sefira", Daath, neturinti savo numerio ir dedama Bedugnėje (tarp Binah-Chokmak bei Geburah-Chesed jungčių arba plokštumų) ir nėra tiesiogiai jungiama su sefiromis. Daath yra pažinimas ir subalansuotos galios vieta.

Kabalistai sefiras nagrinėja, remdamiesi tuo, kad jos veikia keturiuose lygiuose (arba pasauliuose):

  • Atziluth – Archetipinis pasaulis (emanacijų arba dieviškasis);
  • Briah – Kuriamasis pasaulis (Sostų pasaulis);
  • Yetsirah – Formuojantysis pasaulis;
  • Assiah – Išreikštasis pasaulis.

Šie pasauliai išdėstyti pagal tiesinę hierarchiją ir kiekvienas jų turi savo Medį, kurio Malkuth virsta kito pasaulio Kether, o jo Kether yra aukštesniojo pasaulio Malkuth. Alternatyvus požiūris yra šiuos pasaulius įžvelgti viename medyje. Atziluth išreiškiamas Kether sefira, BriahChokmah ir Binah, Yetsirah – šešiomis sefironis nuo Chesed iki Yesod, o AssiahMalkuth. Tiek vienas, tiek kitas požiūriai laikomi teisingais ir naudojami atsižvelgiant į kontekstą.

Keturgubas kiekvienos sefiros pobūdis leidžia daryti sąsajas su elementais (ugnimi, oru, vandeniu ir žeme), Tetragramatono raidėmis (Dievo vardo raidės: Yod, He, Vau ir He), Jungo funkcijomis ir Taro Mažąja Arkana (ši labai svarbi Vakarų kabaloje, kiekviena iš keturių Taro spalvų turi po 10 sunumeruotų kortų, o Aukštesnioji Arkana sudaryta iš 22 kortų).

Kiekvienai sefirai yra priskirtas Dievo vardas (Atziluth pasaulyje), archangelas (Briah), Angelų namas (Yetsirah) ir Čakra (Assiah).[1]

Sefiros.png

Šaltiniai

  1. www.spauda.lt/skaityti/foucault/comments/ensof.htm