Egerija

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search
Egerija

Romėnų mitologijoje Egerija (lot. Ēgeria) – išmintinga vandens nimfa, pranašė, Dianos padėjėja. Su Diana ir Virbiju sudarė trejybę. Savo pranašystės dovana, dalinosi su visais, kas jai paaukodavo vandens ar pieno. Ji buvo Numos Pompilijaus, antrojo Romos valdovo, meilužė. Su Numa susitikdavo šventoje giraitėje, kur Egerija jį mokydavo būti išmintingu ir teisingu valdovu.

Mirus Numai Pompilijui, ji pasivertė šuliniu (Ovidijus, „Metamorfozės“ XV. 479).