Damaskas

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

DamaskasSirijos sostinė. Damaskas buvo žinomas jau Abraomo laikais, dažnai minimas Senajame Testamente. Karalius Dovydas šį miestą buvo užėmęs, bet jis greitai vėl tapo nepriklausomas. Damaskietis Naamanas vyko pas pranašą Eliziejų, kad būtų išgydytas. Vėliau pranašas iškeliavo į Damaską patarti karaliui dėl sveikatos.

Izaijas išpranašvo Damasko sugriovimą. Po keleto antpuolių 732 m. pr. asirai užgrobė miestą, išsigabeno jo turtus, išsivedė daug gyventojų, ir miesto galia sunyko. Nuo 64 pr. Kr. iki 33 po. Kr. Damaskas priklausė Romai. Paulius vyko į Damaską persekioti krikščionių, bet sutiko patį Jėzų ir visas jo gyvenimas pasikeitė. Vėliau, žydams ėmus persekioti jį patį, turėjo bėgti iš miesto.