Džainizmas

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Džainizmas (skr. jaina) – neortodoksinė, nepripažįstanti vedų Indijos religija.

Džainizmo tradicija nurodo 24 mokytojus, arba tyrthankaras, kurie dar vadinami džinomis (nugalėtojais). Paskutinysis iš jų – Budos amžininkas Mahavyra, kuris ir laikomas džainizmo religijos pradininku.

Džainai netiki Dievą, teigia dievybę gyvenant kiekvienoje sieloje, tobulas sielas garbina kaip Aukščiausiąją Dvasią. Jų teigimu, išsilaisvinti galima išsiugdžius tinkamą tikėjimą, tinkamą pažinimą ir tinkmą elgseną. Ypač didelė svarba teikiama nekenkimui gyvoms būtybėms (ahimsa).[1] Eidami džainų vienuoliai šepečiu šluoja žemę prieš save, bijodami užminti vabzdžius, ir ryši ant burnos skepetą, kad vabzdžiai nepatektų jiems į burną. Statistiniais duomenimis pasaulyje yra apie 4 mln. džainizmo religijos išpažinėjų, iš kurių dauguma gyvena Indijoje.

Šaltiniai

  1. Rytų išminties enciklopedija. Tyto alba. Vilnius, 2010 m. , 137 psl.