Brahmanas

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Brahmanas – amžinas, nenykstantis Absoliutas; vedantoje – aukščiausioji nedualistinė tikrovė (nepainiotina su Brahma). Brahmanas neturi atitikmens dualistinėse, išpažįstančiose įasmenintą Dievą religijose. Kaip absoliučioji sąmonė, Brahmanas yra abstrakti samprata, todėl jo neįmanoma suvokti protu. Bet koks bandymas tiksliai apibūdinti Brahmaną baigiasi tuo, kad jis paverčiamas Yšvara.

Skiriami Nirguna Brahmanas (neturintis jokių savybių Absoliutas) ir jo priešingybė – Saguna Brahmanas (Brahmanas, turintis savybių).

Brahmanas yra transcendencijos pasireiškimas, todėl jo neįmanoma apmąstyti ir perteikti žodžiais. Šri Ramakrišna yra sakęs: „Nė vienas liežuvis dar nėra sutepęs Brahmano.“ Ieškantieji tinkamos kalbinės raiškos įvardija jį „Vieninteliu esančiu be kito“ ir satčidananda. Tai reiškia, jog Brahmanas yra absoliučioji būtis, absoliučioji sąmonė ir absoliuti palaima. Be Brahmano, kaip absoliučios būties, jokia egzistencija nebūtų įmanoma. Brahmanas, kaip sąmonė, leidžia mums suvokti būtį ir palaimą. Brahmanas, kaip čit, absoliučioji sąmonė, pasireiškia per džyvą ir sukuria mentalinę sąmonę, kurios projekcijomis tampa visas apreikštasis vardų ir pavidalų (namarūpa) pasaulis. Vedų posakis „Kham Brahm“ (Viskas yra Brahmanas) reiškia, kad egzistuoja vien Brahmanas, o mes tik projektuojame į jį savo vaizdinius – taip, lyg virvę įsivaizduotume esant gyvate.[1]

Šaltiniai

  1. Rytų išminties enciklopedija. Tyto alba. Vilnius, 2010 m. , 66–67 psl.