Balarama

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search
XVII a. Balaramos freska

Balarama (skr. बलराम = Balarāma) – vienas žymiausių indų epo Mahabharatos karžygių, Krišnos brolis, Vasudevo žmonos Devaki septintasis, iš karaliaus Kamsos, sūnus. Jis padėjęs Krišnai visuose jo žygiuose ir po Balaramos mirties, netekęs jėgos, miręs ir Krišna.

This page was moved from wikipedia:lt:Balarama. It's edit history can be viewed at Balarama/edithistory