Apaštalas Petras

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search
Apaštalas Petras, dailininkas Giuseppe Nogari.

Petras – dar kitaip jis yra vadinamas Simonu, vienas iš Jėzaus mokinių, apaštalas. Jis buvo kilęs iš Betsaidos. Jėzus davė jam Petro vardą (aramėjiškai kefas), reiškiantį "uola". Petras buvo pasiryžęs numirti su Kristumi, tačiau, kai Jėzus tą naktį buvo suimtas, triskart jo išsižadėjo. Petras vienas iš pirmųjų susitiko su prisikėlusiu Jėzumi.

Petras laikomas dviejų laiškų, įtrauktų į Naująjį Testamentą, autoriumi.

Pasak legendos, apaštalas mirė Romoje kankinio mirtimi – buvo nukryžiuotas žemyn galva. Teigiama, kad Petras manė esąs nevertas būti nukryžiuotas taip, kaip Jėzus Kristus.

Katalikai laiko jį pirmuoju popiežiumi.