Adi Granthas

Iš Logos.
Jump to navigation Jump to search

Adi Granthas (pandžabų kalba Adi Granth – pirmapradė knyga) – Indijos sikhų šventraštis, kurį sudaro apie 6000 himnų, sukurtų sikhų guru ir įvairių ankstyvųjų bei viduramžių šventųjų, priklausiusių skirtingoms religijoms ir kastoms.

Dar vadinamas Knyga viešpačiu (Granthu Sahibu), taip pat Guru Granthu, nes dešimtasis sikhų guru paskelbė, jog po jo mirties sikhų dvasiniu mokytoju bus ne jo įpėdinis, o Adi Granthas.

Šis šventraštis yra pagrindinis garbinimo objektas sikhų šventyklose (gurdvaruose). Jis rituališkai atverčiamas ryte, nakčiai užverčiamas ir padedamas. Virš jos stovi baldakimas, skaitymo metu knyga vėduojama. Stengiantis išreikšti pagarbą, visada nešama virš galvos. Kai į šventyklą atneša kudikį, vardą jam parenka pagal atsitiktinai paskaitytą ištrauką iš Adi Grantho.

Pirmąją kanoninę šventraščio redakciją 1604 m. Amritsare sudarė penktasis sikhų guru Ardžunas. Jis įtraukė savo paties (2218), pirmtakų Nanako (974), Angado (62), Amardaso (907), taip pat bhagatų (hinduistų ir musulmonų šventųjų) Namdevo, Ravidaso ir Kabyro himnus bei keletą Pandžabo musulmonų mistiko Farido (XIII a.) poemų.

1704 m. paskutinysis (dešimtasis) sikhų guru Gobindas Singhas Adi Granthą dar papildė savo pirmtako Tegho Bahaduro himnais.

Šventraštis suskirstytas į 31 dalį (vadinamąsias ragas), pagal kurias giedami himnai. Didžioji jų dalis parašyti pandžabų ir hindi kalbomis, esama maratų, persų ir arabų kalbų žodžių.[1]

Yra bent trys Abi Grantho redakcijos, kiek besiskiriančios viena nuo kitos. Versija, kurią sikhai laiko autentiška, buvo peržiūrėta Gobindo Singho.[2]

Guru Granto stilius ir turinys yra poetiškas, didžiai metaforiškas. Tai nėra nuoseklus tikėjimo tiesų aiškinimas. Yra daug būdų, kuriais sikhai interpretuoja Adi Granthą, bet visais aiškinimais siekiama vieno – padėti žmogui surasti vienybę su Dievu.

Šaltiniai

  1. Adi Granthas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I (A-Ar). V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001
  2. http://www.interfaith.org/sikhism/